Hej!

Vi är en grupp elever i årskurs 8-9 på Smedingeskolan i Fjärås, Kungsbacka kommun, som har valt inriktningen ”svenska och engelska med inriktning mot internationalisering och kommunikation”.

Tanken med bloggen är att publicera det vi gör för att få ett fönster ut mot världen samt att lära oss texttypen blogg. Vi vill lära oss hur en blogg fungerar och våga publicera det vi själva har gjort. Samt att få mer kunskap om upphovsrätt och vad som gäller med bilder och text. Bloggen finns för att vi vill visa andra vad vi gör på inriktningen och inspirera andra till att vara kreativa.

Vi har tänkt att de som läser bloggen skall vara elever och lärare på skolan, samt föräldrar, för att de skall få ta del av det vi gör. För att ta ett steg utanför vår skolvardag så tänker vi att unga vuxna och ungdomar från andra ställen i världen också kan vara läsare av bloggen. Bloggen kommer delvis att skrivas på engelska vilket gör att den kan nå ut internationellt.

Pedagogiskt syfte och kopplingar till läroplanen

Vi har utgått från följande Centrala innehåll i svenska för 7-9:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Eleverna har varsitt inlogg och kan skriva inlägg på bloggen. Pedagogerna har redaktörsrollen, det vill säga granskar, godkänner och ansvarar för innehållet som läggs upp.

Upphovsrätt

Vi använder oss främst av våra egna bilder. Om vi använder en bild som inte är vår egen söker vi efter en bild som vi får använda genom Creative Commons. Om det är så att vi vill använda en bild som vi inte har rättigheter till så frågar vi upphovsmannen om lov innan vi använder den och länkar självklart till den sidan där vi tagit bilden eller till upphovsmannen.